Så minskade Stena energianvändning

Så minskade Stena energianvändning

Stadsutveckling

12 januari 2021

Användningen av värme, el och vatten skulle minska med 20 procent i hela Stena Fastigheters bestånd på tio år.

Ett mål som nu överträffats med råge. Så gjorde fastighetsbolaget för att lyckas.

– Det har varit ett målmedvetet, ibland också svårt arbete, men vi har hela tiden haft vårt mål för ögonen och kontinuerligt följt upp våra resultat, vilket bidragit till att vi nu nått våra mål som vi satte för tio år sedan. Det är glädjande att arbeta med insatser som bidrar till miljön och samtidigt är ekonomiskt lönsamt, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef i Malmö.

Stena Fastigheter, som är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, satte för drygt 10 år sedan ett mål att minska sin användning av värme, fastighetsel och vatten med 20 procent till 2020, i hela sitt fastighetsbestånd. Företaget har mellan 2010 och 2020 i genomsnitt minskat sin användning av värme med 30 procent, fastighetsel 38 procent, förbrukning av vatten med 21 procent.

Från ett manuellt till ett automatiserat och digitaliserat arbete

När målen sattes fick Stena Fastigheter se över sin organisation, och det anställdes personer som skulle driva arbetet med energieffektivisering och miljöfrågor. Då, 2010, fanns det nästan inga så kallade uppkopplade fastigheter. All kontroll och reglering fick göras manuellt ute på plats, även avläsningen av data skedde manuellt och endast en gång i månaden. I dag är alla fastigheter uppkopplade till automatiserade system, som kan nås via ett eget tekniskt nät.

– Avläsning av mätarna sker momentant, var femtonde sekund, så det är fullt möjligt att analysera i realtid vad som händer. Det här bidrar till att det är lättare att styra och optimera energianvändningen, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef i Malmö.

Stora investeringar i teknisk utrustning har gjorts under tioårsperioden för att nå energimålet. Bland investeringarna kan nämnas närvarostyrd LED-belysning, ventilation med återvinning och ett tekniskt nät där alla fastigheter kan kopplas upp, vilket säkrar insamlingen av data.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se