Så många procent har huspriserna stigit Foto: TT

Så många procent har huspriserna stigit

Ekonomi

5 december 2019

Ny statistik från Statistiska centralbyrån visar hur många procent som huspriserna har stigit under den senaste tremånadersperioden.

Priserna på småhus har stigit med två procent under den senaste tremånadersperioden, september–november, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med september–november 2018 har priserna stigit med fyra procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i 13 av 21 län. I sex län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i 20 av 21 län. I ett län har priserna fallit.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se