Så många brf:er utsatta för ekobrott Runt 3 000 bostadsrättsföreningar har utsatts för ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren, enligt en rapport. Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT

Så många brf:er utsatta för ekobrott

Ekonomi

9 oktober 2019

Efter alarmerande siffror om att tusentals bostadsrättsföreningen utsatts för ekobrott kommer kravet på skärpta regler.

Tolv procent av alla bostadsrättföreningar har utsatts för ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren, enligt en rapport som konsultföretaget Sweco har tagit fram.

Det betyder att 3 000 föreningar med omkring 113 000 hushåll har drabbats, skriver företrädare för Fastighetsägarna i Dagens Nyheter.

Ett problem, menar de, är att den enda kontrollfunktionen för att upptäcka brott mot bostadsrättsföreningar är de boendes engagemang, vilket i dag är svagt i många föreningar.

Därför föreslår Fastighetsägarna att politiker och myndigheter bör stärka skyddet för bostadsrättsföreningarna. Bland annat föreslås att reglerna för revision i föreningarna ses över och att nya regler för redovisning och underhållsplanering införs.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se