Så låg är vakansen i Göteborg Låga vakanser och höga hyror i Göteborg. Foto: Wikipedia

Så låg är vakansen i Göteborg

Ekonomi

25 maj 2018

I går presenterade Savills en rapport om marknadsläget i Göteborg. Bland annat visade den på rekordlåga vakansgrader inom det kommersiella segmentet.

 

Under gårdagens presentation visade bland annat Savills analyschef Peter Wiman och transaktionschef Robert Treutiger upp siffror som pekar på att marknadsläget i Göteborg är fortsatt positivt. Det mesta tyder på att det fortsatt finns goda utsikter för fortsatt investering både vad gäller transaktion samt nyproduktion.

2017 var ett rekordår för transaktioner och även om nivåerna sjunkit så är marknaden stabil. Den nationella transaktionsnivån ligger just nu på 43 miljarder, vilket är lägre än föregående år, men samtidigt har tempot ökat.

God hyresmarknad

Eftersom det finns en hel del nybyggnadsprojekt runt om i Göteborg ser framtiden positiv ut både för transaktion och uthyrning. Dock pekades på att det är läge att tänka långsiktigt som investerare.

– Här måste man som investerare se att investeringen ska hållas på lång sikt. Det är nämligen så att vissa mikroområden i ytterkanterna har tappat samtidigt som exempelvis centralenområdet är är väldigt starkt, konstaterade Peter Wiman.

Hyresmarknaden är fortsatt god vilket sannolikt kan härledas till en förhållandevis fortsatt stark befolkningstillväxt i kombination med att det är många byggprojekt på gång som beräkna stå färdiga 2021 lagom till Göteborgs 400-årsjubileum.

Rekordlåg vakans

I dag ligger hyrorna över 3 000 kronor i primeläge, vilket är en stabil nivå sedan förra årets uppgång, men det finns tendenser till att de kan stiga. Redan nu ligger vissa hyror över 4 000 kronor i enstaka projekt, enligt regionchef Nils-Åke Rydqvist. Vasakronans Platinan är ett av de som ligger i topp.

I secondaryläget ligger hyrorna strax under 2 500 kronor i snitt vilket också är en ökning från föregående år.

Att priserna ser ut att stiga och på vissa lägen redan gått upp kan bero på att vakansgraden just nu är rekordlåga och ligger endast på 2,75 procent. Tidigare har den legat på mellan 3 till 4 procent.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se