Så kommer framtida Lillsidanskolan att se ut

Så kommer framtida Lillsidanskolan att se ut

Arkitektur

2 juni 2022

Nu kan vi äntligen visa hur framtida Lillsidanskolan och intilliggande sporthall kommer att se ut.

 

Lillsidanskolan

15 juni förväntas utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och tekniska nämnden ta beslut om att bygga Lillsidanskolan. Den nya skolan i västra Enköping ska ersätta nuvarande Enöglaskolan och inhysa totalt 930 elever, årskurs F-9 och grundsärskola. I april blev programhandlingen klar och i och med det kan vi nu presentera hur skolan kommer att se ut.

– Lillsidan kommer att växa kraftigt under många år. Där blir Lillsidanskolan ett centrum för utbildning, aktivitet och kultur i den nya stadsdelen, säger Mats Flodin (M) ordförande i utbildnings- och arbetsmaknadsnämnden.

Intill Lillsidanskolan byggs också en ny sporthall som kommer att innehålla fritidsgård samt en anpassad gymnastikyta. Sporthallen kommer att få en annan fasadbeklädnad än den som syns på bilden.

– Den nya sporthallen och fritidsgården som ingår i det här viktiga projektet kommer att bli ett värdefullt bidrag till kommunens långsiktiga arbete för social hållbarhet, säger Kristina Eriksson (KD) ordförande i upplevelsenämnden.

Nästa steg i processen är beslut i kommunstyrelsen i september. Efter det blir det upphandling av entreprenör för rivning och den upphandlingen ska vara klar första kvartalet 2023. Enligt tidsplanen börjar rivningen av de delar där skolan ska ligga under våren det året.

De nya lokalerna ska stå färdiga år 2026.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se