Så kan Finnslätten växa
Bilden illustrerar en omvandling av en byggnad med påbyggnader. Bilden visar ett nytt hotell som kompletteras med bostäder, kontor och centrumverksamhet. I bottenvåningen föreslås publika lokaler. Bild: ÅWL arkitekter

Så kan Finnslätten växa

Stadsutveckling

4 december 2023

I torsdags togs beslutet att skicka detaljplan för Effekten 5, Finnslätten, dp 1975, på granskning. Planen visar hur Finnslätten kan växa med bland annat bostäder och skola.

Syftet med detaljplanen är att utveckla ett område på Finnslätten med en blandning av olika verksamheter. Inom planområdet föreslås en utveckling med 300 till 400 bostäder i form av flerbostadshus, för att möta verksamheternas behov av bostäder. Planen visar också hur området kan växa med skola, kontor, hotell och olika centrumverksamheter. Hela planområdet för dp 1975 är cirka 52 000 kvadratmeter stort och är i södra delen av Finnslättens verksamhetsområde, intill Lugna gatan och Österleden.

I planen föreslås Fredholmsgatan breddas för att ge plats åt trädplanteringar och gång- och cykelvägar samt bli ett stråk för bland annat motion och rekreation. De nya byggnaderna, framför allt den högsta byggnaden, ska bli ett nytt landmärke för området.

Under granskningstiden, 11 december 2023 till 5 januari 2024, går det att lämna synpunkter på planen.

– Den här detaljplanen gör att Finnslätten kan få hotell, olika former av bostäder och skola. Det är något som efterfrågats av Finnslättens växande företag, bland annat för att förbättra möjligheterna att attrahera kompetens på en tuff internationell arbetsmarknad, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande.

– I visionsarbetet framhölls vikten av att skapa en intressant mix av olika verksamheter på Finnslätten. Det här är ett steg i den riktningen, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se