Så kan ett nytt Vallgravsstråk knyta samman staden
Visionsskiss för utveckling av ett sammanhängande stråk längst norra sidan av vallgraven.

Så kan ett nytt Vallgravsstråk knyta samman staden

Arkitektur

30 oktober 2023

I samband med Göteborgs 400-årsfirande tog LINK Arkitektur fram en visionsskiss för ett nytt Vallgravsstråk. Skissen är arkitektkontorets gåva till staden.

– Vi älskar Göteborg! Nu har staden firat 400 år och vi vill bidra till utvecklingen av nästa fas i vår historia. Som arkitekter har vi en helhetssyn vad gäller stadsplanering och vårt eget kontor ligger dessutom mitt i det område som vi har tittat närmare på. Med de nya skisserna hoppas vi skapa en diskussion kring platsens enorma potential, säger regionchef David Saand.

Social och ekologisk hållbarhet

Göteborg växer och det satsas på flera utvecklingsområden. Det finns anledning att skapa förbindelser och kopplingar i staden. Längs Vallgraven går ett historiskt stråk som sträcker sig mellan Drottningtorget och älven. Idag präglas stora delar av stråket av parkeringar och biltrafik och det är inte helt lätt att ta sig fram till fots. Tänk om det gick att skapa ett sammanhängande, upphöjt stråk där fokus flyttas från biltrafik till gång, cykel och grönska. Ett stadsrum mot nya platser som sträcker sig upp mot nya utblickar, ner mot vattnet och ut mot staden. En nod mellan gammalt och nytt.

Att satsa på Vallgravsstråket bidrar till social hållbarhet genom nya mötesplatser, ett aktivt gatuliv och trygghet. Det är också ett tydligt ställningstagande att premiera fotgängare och cyklister framför biltrafik. Slutligen ger det Vallgraven den uppmärksamhet som den förtjänar, havskaraktären lyfts fram och småbåtar kan ta plats.

LINK Arkitektur presenterade visionsskisserna för utvalda samarbetspartners i augusti och kommer även att lämna över dem till stadsarkitekten, som en gåva till staden med anledning av jubileet.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se