Så kan BRF:en skapa ökad trygghet för de boende

Så kan BRF:en skapa ökad trygghet för de boende

Bostäder

5 februari 2024

I en allt mörkare tillvaro där gängkriminalitet, sprängningar och våld skapar stor oro i samhället har säkerheten blivit en viktigare fråga för landets bostadsrättsföreningar.

Under det senaste året har nyhetsflödet varit väldigt dystert, med rapporteringar om bland annat krig och gängkriminalitet. Numera rankas Sverige som det mest kriminella landet i norra Europa, enligt Global Initiativ. Det har påverkat hela samhället och inte minst skapat en otrygghet i hemmet. Något som ytterligare kan skapa en oro är att inte vara säker på vem man bor granne med, eller om någon felaktigt folkbokfört sig på adressen.

– Att känna sig trygg i sitt eget boende är absolut en av de viktigaste faktorerna för att trivas. Med de sprängningar och skjutningar som skett under det senaste året blir det extra betydande för styrelsen att se över säkerheten. Det finns flera saker som kan få de boende att känna sig mer trygga och det är viktigt att denna fråga lyfts, säger Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Eftersom trygghet är något man själv upplever kan den känslan stärkas även om omvärldsfaktorer inte förändras. Samtidigt kan styrelsen arbeta med handfasta förändringar som får tryggheten att öka. Det behöver inte vara särskilt avancerat, men kräver kontinuerligt arbete för att upprätthålla säkerheten i fastigheten och området.

Faktaruta

4 sätt att skapa trygghet för de boende:

1. Grannsamverkan

Något som kan göra stor skillnad för tryggheten är att skapa en grannsamverkan, ett nätverk som gemensamt kan uppmärksamma vad som sker i området. Dels skapas delaktighet och samhörighet, vilket kan stärka tryggheten. Detta nätverk kan även gå rundor i området för att lära känna det. På så sätt blir det enklare att upptäcka avvikande händelser.

2. Regelbundna kontroller

En viktig del av säkerheten är att ha fungerande belysning, brandskydd, lås och portkoder. För att öka tryggheten är det viktigt att kontinuerligt se över att allt fungerar som det ska – som att inga lampor, fönster eller brandsläckare har gått sönder. Att byta portkod med jämna mellanrum kan också skapa en tryggare känsla.

3. Trygghetsinventering

Tillsammans med företrädare från polisen, bostadsbolag och föreningar kan styrelsen och de boende kartlägga de risker som finns och ta fram en strategi för att motverka detta. Ett första steg kan vara att låta de boende svara på en enkät om hur de upplever tryggheten i fastigheten och närområdet, för att sedan gå igenom allt från buskage till fasader.

4. Kameraövervakning och larmsensor

I SBCs senaste Bostadsrättsrapport visades det att en femtedel av bostadsrättsägarna vill se ökad satsning på tryggheten genom bland annat kameraövervakning. Det kan vara ett bra alternativ om många i fastigheten känner sig oroade över spring i trapphuset, men det är också viktigt att det inte blir boende som känner sig övervakade. Det styrelsen kan göra är att se över intresset för övervakningskameror och installera en larmcentralansluten larmsensor, för att sedan ta det vidare därifrån.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se