Så jagar Diös energitjuvar
Foto: Diös

Så jagar Diös energitjuvar

Stadsutveckling

26 oktober 2018

I ett nytt avtal kommer fastighetsbolaget få möjligheten att själva styra när på dygnet och hur de använder sin energi.

I början av våren 2019 kommer Diös att installera effektiviseringsverktyg i några av sina fastigheter i Åre och Östersund. Syftet är att identifiera energitjuvar och därmed effektivisera all energianvändning i respektive fastighet.

Målet är att ansluta fler fastigheter med ambitionen om att bli klimatneutrala. Satsningen görs genom ett samarbete Jämtkraft och Power 2U. Kartläggning för att kunna testköra de första fastigheterna påbörjades tidigare denna vecka.

De lösningar som Power2U har utvecklat kommer att hjälpa fastighetsbolagen att styra när på dygnet de använder energi. Det handlar om att koppla ihop traditionell el- och värme i fastigheten med nya komponenter så som solceller, elbilar och externa batterier för att hitta den mest effektiva energianvändningen.

Processen bygger på optimeringsalgoritmer med maskininlärning. Power2U är en gemensam satsning av de regionala energibolagen Jämtkraft, Jönköping Energi, Tekniska Verken, Umeå Energi, Öresundskraft tillsammans med det europeiska samverkansföretaget InnoEnergy som står bakom satsningen.

– Satsningen vi gör genom Power2U ligger helt i linje med vår strategi kring smart stadsutveckling och vår ambition om att bli klimatneutrala. Det är också ytterligare ett steg i vår digitaliseringsutveckling. Det ger oss en riktigt bra helhetssyn där vi kan knyta samman alla våra hållbara lösningar såsom laddinfrastrukturen till elbilarna, solcellerna och uppvärmningen i fastigheterna, säger Jonas Silfver Wikstrand, digitaliseringschef, Diös.

Testkörningen görs i fastigheter i Östersund och i Åre. Därefter är planen att göra en bredare satsning.

– Vi är mycket glada för att det är fler företag som visar intresse för våra innovativa energilösningar som möjliggör energibesparingar och ger en bekväm hållbarhet. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Diös, säger Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se