Så investeras det i fastigheter i år
Foto: Riksbanken

Så investeras det i fastigheter i år

Ekonomi

22 mars 2018

Amanda Welander, Head of Research, CBRE ger sin syn på fastighetsinvesteringar 2018.

 

De största marknadsutmaningarma enligt CBRE under 2018 kommer att vara:

  • Att allokera kapital till core produkter, på grund av det begränsade utbudet i förhållande till efterfrågan. Tillväxten i förvaltade tillgångar kommer att pressa investerare att hitta investeringsobjekt och höja intresset för alternativa sektorer som exempelvis hälsovård, äldreomsorg, energi, infrastruktur och så vidare.
  • Att agera under osäkra förhållanden: ett hinder för opportunistiska fastighetsfonder under 2017 har varit osäkerheten kring beskattningsreglerna i Sverige, vilket har gjort det svårt för dessa att vara konkurrenskraftiga i budgivningar jämfört med bolag med mer långsiktig förvaltningsprofil utan tydlig exitstrategi. Detta kommer tyvärr sannolikt inte förändras under 2018, eftersom det är val i september.
  • Ett starkt tryck i ekonomin och ett på kort sikt oelastiskt utbud kommer att manifestera sig i stigande kontorshyror och låga vakanser under året; en osäkerhet i vilka hyresnivåer som i framtiden är realistiska kan även orsaka större spread än vanligt i budgivningar på transaktionsmarknaden och i förväntningar hos köpare och säljare

Amanda Welander tror dock att 2018 blir ett år då intresset för kontor andraklasslägen kan höjas.

– En förbättrad hyresgästmarknad i kombination med det begränsade utbudet av core produkter kan sannolikt höja intresset för kontor i sekundära lägen och minska avkastningsgapet mellan primära och sekundära lägen för kontor, konstaterar hon i ett uttalande.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se