Så hanterar svenskarna den ekonomiska krisen Bild: Blocket

Så hanterar svenskarna den ekonomiska krisen

Ekonomi

30 januari 2023

Mindre el, konsumtion och sparande. I en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Blocket uppger 83 procent av svenskarna att de dragit åt svångremmen på grund av inflationen.

Den ekonomiska krisen och skenande inflationen har drabbat svenska hushåll hårt. I snitt bedömer hushållen att deras utgifter ökat med ungefär 2 800 kronor i månaden. Det visar en färsk undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Blocket. Tuffast är det för barnfamiljerna, där handlar det om en upplevd utgiftsökning på 4 200 kronor i månaden.

Att kostnaderna skenat har fått många svenskar att tänka om kring sina utgifter och dra ner på både det ena och det andra. När Kantar Sifo frågade över 1 000 svenskar om inflationen påverkat deras agerande när det kommer till ekonomiska beslut så svarade 83 procent ja. En ökning med 6 procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes i oktober, då svarade 77 procent ja.

– Det är tydligt att den ekonomiska krisen nu på allvar påverkar de svenska hushållens ekonomi, och andelen som tvingats anpassa sig till den nya ekonomiska verkligheten med kraftig inflation och stigande räntor bara ökar. Det ser vi också både på det ökade antalet annonser och trafiken till Blocket, säger Ebba Rosencrantz, pressansvarig på Blocket.

Det vanligaste sättet att hantera skenande inflation och ökade kostnader är att dra ner på elförbrukningen, det svarade nära 6 av 10 (58 procent) att de gjort eller försökt göra. På andra plats kommer att konsumera mindre. Det svarade närmare hälften av svenskarna (48 procent) att de gör. Även här syns en stor ökning jämfört med samma undersökning i oktober, då svarade bara 38 procent att de dragit ner på sin konsumtion.

– Att folk vill dra ner på sin elförbrukning märks också på det rekordhöga intresset för vedrelaterade annonser och andra elbesparande produkter som vi sett på Blocket sedan i somras. Även önskan att minska sin konsumtion syns tydligt - där “Bortskänkes” legat på topplistan över mest sökta ord på Blocket de senaste månaderna, och toppar listan som klar nummer 1 under fattiga januari, säger Ebba Rosencrantz.

På tredje plats på topplistan kommer att dra ner på sitt sparande. Mer än var fjärde person (26 procent) svarar att de sparar mindre pengar, en ökning med 14 procentenheter bara sedan i oktober. Det är också det alternativ som ökat mest sedan förra undersökningstillfället.

– Vi vet att tuffare tider tenderar att gynna andrahandsmarknaden och att fler både köper och säljer begagnat när de har mindre pengar i plånboken. Det ser vi också i den här undersökningen. 11 procent svarar att de köper mer begagnat nu än tidigare, en ökning med 5 procentenheter jämfört med oktober. 9 procent svarar att de säljer mer begagnat, säger Ebba Rosencrantz och fortsätter;

– Samtidigt vet vi att genomsnittssvensken har oanvända saker värda tiotusentalskronor hemma som de skulle kunna sälja. Därför förvånar det mig lite att inte fler inte tagit den möjligheten istället för att dra ner på sitt sparande. Med det sagt svarar runt en femtedel att de planerar att köpa och sälja mer begagnat framåt, så det är tydligt att det trots allt finns en medvetenhet om de ekonomiska fördelarna med att välja andrahand i första hand, säger Ebba Rosencrantz.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se