Så gick börsdebuten för Arlandastad Gårdagens börsdebut för Arlandastad började rejält uppåt. Men under dagen föll aktien tillbaka och stängde på 70,40 kronor.

Så gick börsdebuten för Arlandastad

Ekonomi

16 september 2021

Arlandastads aktie steg snabbt under sin premiärhandel på onsdagsmorgonen, men fölls sedan tillbaka och stängde på 70,40 kronor.

Teckningskursen var 67,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en substansrabatt på 11 procent jämfört med substansvärdet på 76,10 kronor per aktie den 30 juni.

Teckningskursen motsvarar en värdering av bolaget på 3,8 miljarder kronor före erbjudandet.

Erbjudandet omfattade 5,93 miljoner nyemitterade aktier, motsvarande ett värde på 400 miljoner kronor. Inga befintliga aktier såldes i erbjudandet.

Det finns även en övertilldelningsoption på 0,89 miljoner aktier, motsvarande ett värde på 60 miljoner kronor. Erbjudandet summerar därmed till totalt 6,81 miljoner nyemitterade aktier, motsvarande ett värde på 460 miljoner kronor.

Ankarinvesterare var fastighetsbolaget SBB och Prior & Nilsson Fonder som åtagit sig att teckna aktier för 338,5 miljoner kronor. Åtagandena motsvarade 74 procent av antalet aktier i erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen.

Upp och sedan ner

Aktien steg under premiärdagen snabbt och handlades som högst för 81 kronor.

Men under eftermiddagen förr aktien tillbaka och vid gårdagens börsstängning var kursen 70,40 kronor per aktie, alltså väsentligt under värderingen om 76,10 kronor per aktie den 30 juni.

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se