Så fortsätter Fabege minska klimatavtrycket
Bild: Unsplash

Så fortsätter Fabege minska klimatavtrycket

Stadsutveckling

24 februari 2023

Ett nytt avtal innebär att Fabege nu är ytterligare ett steg på vägen för att nå sina klimatmål 2030.

Fabege har tecknat ett avtal med Stockholm Exergi som handlar om infångning av biogen koldioxid kallat bio-CCS (bio energy with carbon capture and storage) och framtida köp av minusutsläpp. Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för att nå Fabeges klimatmål 2030.

Fabege har idag utsläpp av växthusgaser kopplat till inköp av fjärrvärme och Stockholm Exergi är en av de största leverantörerna. Stockholm Exergis forskningsprojekt, som delvis är statligt och EU-finansierat, är en del i ett internationellt samarbete med målet att utveckla möjligheterna för infångning och lagring av koldioxid i berggrunden i Nordsjön utanför Norge. Den framtida bio-CCS-anläggningen beräknas vara färdigställd och i drift 2026.

- Vi vill bidra till ett hållbart Stockholm och minska vårt klimatavtryck, bland annat genom att driva på omställningen mot en fossilfri energianvändning. Avtalet med Stockholm Exergi leder oss närmare vårt mål om att vara klimatneutrala till 2030 och är ett komplement till vårt framgångsrika arbete med energieffektivisering, säger Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege.

Bio-CCS är, enligt regeringen, på nationell nivå en viktig åtgärd för att Sverige ska nå sina klimatutsläppsmål.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se