Så blir Diös stora torgsatsning

Så blir Diös stora torgsatsning

Stadsutveckling

2 april 2020

Under eftermiddagen igår presenterade Diös och Östersunds kommun förslaget för Nya Gustav III Torg. 

I samband med att handlingarna, inför kommunstyrelsens möte den 7 april, skickades in bjöds media under gårdagen in till presskonferens under onsdagseftermiddagen i syfte att ta del av tänkta planer för Nya Gustav III Torg.

Maria Boberg, stadsarkitekt, Östersunds kommun och Henrik Lundmark, projekutvecklare Nya Gustav III Torg, Diös var de som kommenterade och presenterade projektet.

Diös och Östersunds kommun har tidigare tecknat ett avtal om markanvisning gällande exploatering kring Gustav III:s torg. Målet är att skapa ett attraktivt och levande torg för bostäder, mötesplatser, kontor, hotell och kommersiell verksamhet.

- Nu har vi kommit ytterligare en bit på väg i planprocessen i att utveckla Gustav III Torg. Vi vill öka attraktionskraften i Östersund och utveckla ett nytt tryggt kvarter med ett innehåll som lockar människor i alla åldrar och vi vill skapa ett naturligt flöde mellan stadskärnan och andra områden i stan, säger Henrik Lundmark, projektutvecklare Nya Gustav III Torg, Diös.

- Vi har tillsammans med Diös haft en gemensam samverkansprocess för att driva planarbetet för Nya Gustav III Torg framåt. Nu ska kommunstyrelsen ta ställning till förslaget. Vårt mål är att utvecklingen av torget ska bidra till att stärka Östersunds stadskärna, säger Maria Boberg, stadsarkitekt, Östersunds kommun.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se