Så blir Batljan storägare i Amasten Ilija Batljan och Jan-Erik Hövjall.

Så blir Batljan storägare i Amasten

Transaktion

9 oktober 2019

Nu köper Ilija Batljans SBB över 86 000 000 A-aktier i Amasten. Detta innebär att SBB blir ny storägare i bolaget.

Amasten, med vd Jan-Erik Hövjall i spetsen, har informerats om att Ilija Batljans SBB ingått avtal om att förvärva 86 204 610 stamaktier av serie A i Amasten. Detta motsvarar ett innehav om 20,02 procent av aktierna och 20,05 procent av rösterna i Amasten per dagens datum. Den totala köpeskillingen uppgår till 711 188 032 kronor och tillträde till aktierna skedde/sker mellan den 4 och 9 oktober.

SBB har även, genom ett dotterbolag, ingått ett optionsavtal med Nordika III Fastigheter AB som möjliggör köp av samtliga aktier i Nordika Publika Investeringar AB, ett aktiebolag vars enda tillgång består av 43 884 240 stamaktier av serie A i Amasten.

Påkallandet av optionen kan ske intill den 30 april 2020 och köpeskillingen bestäms utifrån ett underliggande värde på stamaktierna av serie A i Amasten om 8,25 kronor per aktie. Den totala köpeskillingen vid påkallande av optionen skulle med dagens underliggande värde uppgå till 362 044 980 kronor.

Under förutsättning att köpoptionen utnyttjas kommer SBB att direkt och indirekt inneha 130 088 850 stamaktier av serie A i Amasten, vilket motsvarar 30,21 procent av aktierna och 30,26 procent av rösterna i Amasten per dagens datum.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se