Så blev skolbygget klart på rekordtid
Foto: Forsen

Så blev skolbygget klart på rekordtid

Stadsutveckling

4 oktober 2018

Forsen ledde ombyggnaden av Länsstyrelsens gamla huvudkontor till Stockholms största gymnasieskola.

När höstterminen började i augusti stod Anna Whitlocks gymnasium redo att ta emot 2 200 elever.

Våren 2016 fick Forsen i uppdrag av Fastighets AB Balder att utreda om den 90 år gamla kontorsfastigheten lämpar sig för en skola. Och eftersom förstudien visade att byggnadens struktur kunde behållas fick Forsen i uppdrag att leda ombyggnaden.

– Vi valde i samråd med kunden att driva ombyggnaden som ett CM-projekt eftersom det var en tajt tidplan. Med det här arbetssättet kan projektering och produktion ske parallellt, vilket snabbar upp processen, säger Fredrik Blid, projektledare på Forsen.

Stora förändringar

Hösten 2016 började rivningsarbetena samtidigt som Forsen ersatte några bärande väggar med en stålkonstruktion eftersom vissa kontorsrum var för smala för att kunna användas som klassrum.

– När kontor blir skola krävs en del större ingrepp. Vi har bland annat byggt en ny matsal på gården och fick ansöka för en ny byggrätt eftersom detta krävde ändringar i detaljplanen. Här tog det ungefär ett år från ansökan om ändring av detaljplanen till att den nya byggnaden kommer att stå klar och det måste vara något av rekord.

Nästan alla rumsbildningar är helt nya invändigt, liksom samtliga ytskikt. Forsen har också bytt alla installationer.

– Tidigare var det knappt 700 personer som jobbade här, nu blir det fyra gånger så många. Och det kräver fyra gånger som mycket luft, så i gårdsflyglarna har vi vinklat upp taket för att få plats med nya fläktaggregat.

Logistiska hinder

Annars har den stora utmaningen varit logistiken:

– Innerstadsprojekt är tajta och det här är extremt. Det har inte heller funnits några lagringsmöjligheter på bygget så vi har fått dagliga leveranser i precis rätt mängd.

Resultatet blev lyckat på alla plan, menar Fredrik Blid:

– Vi har haft ett väldigt gott samarbete med både beställaren, Stockholms stad, projektörer och hyresgästen – och det sistnämnda ska inte underskattas. Skolfastigheter i Stockholm AB brukar äga sina skolor men här hyr de av Balder, så det har varit en ”extra” part. Men det har fungerat väldigt bra.

Fastighetsägaren Balder är också nöjda över hur fastighetens renovering blev.

– Resultatet är riktigt roligt att se och hyresgästen är nöjd. Så detta är något som alla kan känna sig stolta över, säger Mathias Holm, projektchef på Balder.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se