Så blev Pandox börsraket mitt i pandemin – Vår strategi är att driva våra värden genom diversifiering – vad gäller geografi, segment och branding. På så vis tar vi i en normal marknadssituation bort risker, säger Pandox VD och grundare Anders Nissen.

Så blev Pandox börsraket mitt i pandemin

Reportage

7 april 2021

Under ett år av pandemi och hotellkris har Pandox aktie stigit med nästan 92 procent. Detta trots, eller kanske på grund av, sin renodling inom hotellfastigheter. 

Här ger VD:n och grundaren Anders Nissen sin bild.

Under 1980-talet arbetade Anders Nissen som hotelldirektör och lärde sig från grunden vad som är verkligt viktigt inom hotellfastigheter.

Värdet hundrafaldigat med diversifiering

Med denna bakgrund startade han 1995 Pandox Hotellfastigheter. Idag, drygt 25 år senare är bolaget en global aktör med hotellfastigheter värda cirka 60 miljarder kronor – 100 gånger mer än vid starten.

– Vår strategi är att driva våra värden genom diversifiering – vad gäller geografi, segment och branding. På så vis tar vi i en normal marknadssituation bort risker, säger Anders Nissen.

– När det går ner i ett visst område eller ett visst segment går det upp på andra håll.

Inhemska städer med stabil efterfrågan

Grundläggande i Pandox strategi är att fördela sitt innehav i tre olika typer av städer som man kategoriserar som inhemska, regionala och internationella.

– I inhemska städer är hotellkunderna oftast från det egna landet. Sådana städer är till exempel Halmstad i Sverige, Bremen i Tyskland och Sheffield i England. Här finns en stabil efterfrågan som skapar en dynamisk och bra plattform, förklarar Anders Nissen.

– I dessa städer satsar vi alltid på ledande hotell med stark lokal förankring och centralt läge.

Regionala städer - läge och förankring

Regionala städer i Pandox nomenklatur är bland annat Stockholm och Manchester.

– Här finns en mix av nationell och internationell efterfrågan vad gäller hotell. Visst gästas Stockholm av många utländska gäster både i affärer och som turister. Men de kommer oftast på initiativ av svenskar, menar Anders Nissen.

Här är valet av läge och förankring ungefär detsamma som för de inhemska städerna.

Internationellt - bästa hotellen för dyra

De internationella städerna är de som har högst andel utländska besökare, och har en stark internationell dragningskraft i sig själva. Här väljer Pandox centrala, ledande hotell nära de nästa restaurangerna och affärsdistrikt. Men det behöver inte vara de allra bästa hotellen – de kan vara för dyra i drift.

– Här – i de internationella städerna - vill de flesta stora fastighetsaktörerna finnas. Men som sagt, för oss är diversifieringen mellan de olika typerna av städer viktig för att skapa långsiktig stabilitet i portföljen, förklarar Anders Nissen.

Sedan länge har Pandox i sin portfölj fördelningen 42 procent vardera i inhemska och regionala städer och 16 procent i internationella städer.

Långsiktigt ägande

– Vi håller oss till denna linje och är långsiktiga i vårt ägande. Andra aktörer går in i hotellfastigheter när de ser ett kortsiktigt läge, sen säljer de när det går ner. Och då köper vi, ler Anders Nissen.

Pandox väljer också att satsa på stora hotell med i snitt 224 rum, att jämföra med i Sverige där ett genomsnittligt hotell har cirka 80 rum. Detta för att uppnå stordriftsfördelar.

Långsiktigheten och systematiska uppföljningar är också viktiga ingredienser i Pandox framgångsrecept.

Mäter och stämmer av

– Vi kan hotellbranschen och är nära våra kunder. Många andra fastighetsbolag ser hotell enbart som investeringar och förstår inte branschens behov, menar Anders Nissen.

Pandox mäter hela tiden olika parametrar och har regelbundna avstämningsmöten med hotellen de hyr ut till.

– Vi är aktiva i vårt ägande och följer tillsammans med kunderna upp kostnader, intäkter, trender, nya behov och utmaningar. Det ligger i vår metodik och gör att vi ligger steget före i förvaltning och utveckling, säger Anders Nissen.

Ändrade modell över en weeeknd

När pandemin slog till anpassade Pandox radikalt sin affärsmodell över en weekend, men behöll sin grundläggande metodik.

– Vi slog stopp i förvärvsagendan och investerade i den befintliga verksamheten. Vi förhandlade fram en modell med minimihyror för våra kunder och säkerställde likviditeten via våra bankkontakter, berättar Anders Nissen.

Pandox lyckades tack vare att man hade en väl fungerande metodik och starka relationer både med kunder och finansiellt.

– Vi har inte behövt äventyra Pandox under pandemin, tack vare minimihyrorna som har respekterats. Och ägare och banker visste ju att vi hade kapaciteten och kompetensen att ta över hotellverksamheter om så krävdes. Det kan inte vilka fastighetsbolag som helst. Vår metodik och vårt sätt att arbeta har fungerat även i kris, säger Anders Nissen.

92 procent upp på börsen 

Och aktiemarknaden tycks ha tilltro till Pandox, och inte minst företagets framtidspotential när corona-restriktionerna till slut börjar lätta med ökade vaccineringar.

Pandox-aktien har det senaste året, mitt under brinnande pandemin, gått upp med nästan 92 procent.

Anders Nissen ser en ljus framtid när han analyserar utvecklingen i länder där smittalen sjunkit mest, som Kina och Australien.

Inhemskt resande inleder uppgång

– Här ökar beläggningsgraden hos hotellen i takt med att samhällena öppnas upp. Trenden är tydlig – det handlar mest om en uppgång gällande nationella kunder. Han tror att detta kommer att bli bilden i land efter land allteftersom pandemin hävs.

– Ökningen börjar med fritidsresenärer och därefter med affärsfolk. Och det kommer under en ganska lång period främst handla om inhemskt resande. Turismen kommer säker att gå upp rejält i sommar i många länder, men då med inhemska turister som till stor del uppväger utländska bortfall som lär kvarstå ännu en tid innan pandemin planat ut rejält.

När sedan till sist det internationella resandet tar fart kan det bli en verklig boom för rese- och hotellnäringen.

Öppen för förvärv inom kort

Kanske är det snart läge för Pandox att åter börja förvärva, innan hotellfastigheter blir allt för heta?

– Vi får se. Vi är beredda att titta på förslag. Vi vet av erfarenhet att många fastighetsaktörer tycker att hotell är lite läskigt eftersom de inte kan branschen och inte vill riskera att en dag få en hotellrörelse i konkurs på halsen, säger Anders Nissen.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se