Rutger Arnhult blir helägare i Agora
Rutger Arnhult, vd och ägare av Klövern samt ägare av Dagon. Foto: Klövern

Rutger Arnhult blir helägare i Agora

Transaktion

5 oktober 2018

I går kom erbjudandet till Agoras aktieägare. Målet är att Arnhult efter köpet ska vara helägare av bolaget.

Klövern med Rutger Arnhult i spetsen har genom sitt dotterbolag Dagon Sverige lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agora att förvärva samtliga utestående aktier i bolaget som inte redan innehas av Dagon själva.

I dag har bolaget cirka 9,3 procent av aktierna och cirka 4,0 procent av rösterna i Agora, A Group Of Retail Assets Sweden AB.

Arnhults bolag erbjuder sig att köpa A- samt B-aktier för 30,00 kronor styck samt 275,00 kronor per preferensaktie i bolaget.

Aktieägarna har på sig från den 12 oktober till och med den 9 november 2018 och ta ställning till erbjudandet.

Budvärdet för samtliga stamaktier av serie A respektive serie B i Agora uppgår till 836 miljoner kronor och budvärdet för samtliga preferensaktier i Agora i Erbjudandet uppgår till 100 miljoner kronor, vilket innebär att det totala budvärdet uppgår till 936 miljoner kronor.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i Agora, inklusive de aktier som budgivaren äger, till 1 023 miljoner kronor.

Av Jesper Lögdahl

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se