Rosenbad renoveras för första gången på 35 år Foto: Rosenbad

Rosenbad renoveras för första gången på 35 år

Stadsutveckling

15 september 2017

Statens fastighetsverk ska renovera Rosenbad och arbetet börjar med klimatanläggningen. Under tiden kommer verksamheten tillfälligt att flyttas till andra lokaler i Regeringskvarteren.

 

Tycker man att besluten som kommit från Rosenbad genom åren varit lite snurriga så går det alltid att skylla på att politikerna lidit av dålig syretillförsel. Nu blir det dock ändring på det. Ändring på den dåliga luften, alltså.

För första gången på 35 år ska nu nämligen Rosenbad renoveras och Statens fastighetsverk börjar med att modernisera just byggnadens klimatanläggning och tekniska installationer. Renoveringen kommer även att omfatta en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt.

- Det är en omfattande renovering som väntar. Klimatanläggningen måste moderniseras liksom byggnadens installationer och ytskikt. Eftersom Rosenbad inte har renoverats på närmare 35 år är det hög tid, säger Peter Wallin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Utöver ovanstående ska även logistik, orienterbarhet och tillgänglighet förbättras. Renoveringen ska även leda till att möjliggöra en förtätning av arbetsplatser.

Genom renoveringen ska Regeringskansliet som hyresgäst erbjudas funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler. Ett annat viktigt mål för Statens fastighetsverk är att säkerställa en rationell drift och en bra framtida förvaltning.

- De åtgärder vi nu genomför ska ha ett 20 till 30 år långt perspektiv. Under denna tidsperiod ska inga åtgärder, utöver normalt underhåll, behöva göras, säger Håkan Andersson, projektchef vid Statens fastighetsverk.

Renoveringen av Rosenbad påbörjas i januari 2019 och ska vara klar sommaren 2021. Det är först efter det vi ser om den nya klimatanläggning ger avtryck i den svenska politiken.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se