Räntehöjning rycker närmare Foto: TT

Räntehöjning rycker närmare

Ekonomi

12 oktober 2018

Inflationen stiger och det mer än väntat. Kronan stärktes markant på de nya siffrorna och nu rycker en räntehöjning närmare.

"Dagens siffror stödjer vår syn på en räntehöjning i december", skriver Nordeaanalytikern Andreas Wallström i en kommentar.

I september låg inflationstakten på årsbasis, enligt måttet KPIF, på 2,5 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det var högre än ekonomernas snittprognos på 2,3 procent, enligt Reuters enkät, och också högre än vad Riksbanken räknat med.

I augusti låg inflationen på 2,2 procent.

Som en direkt effekt av siffrorna steg kronans värde med runt tio öre mot både euron och dollarn och marknadsräntorna steg, vilket kan tolkas som att finansmarknadens aktörer anar att Riksbanken kan komma att trycka på räntehöjarknappen i december snarare än i februari.

Exklusive energipriser, vilket är ett annat mått som Riksbanken gärna tittar på, låg inflationen på 1,6 procent.

Riksbankens inflationsmål ligger på 2,0 procent.

Den totala inflationstakten, enligt måttet KPI, uppgick i september till 2,3 procent, jämfört med 2,0 procent månaden före.

Högre boendekostnader, stigande el- och drivmedelspriser samt högre matpriser är det som framför allt driver upp inflationen.

Av Olle Lindström/TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se