Rkshem ökade förvaltningsresultatet i Q3
– Långsiktigt är det ett problem att intäktsökningar från de årliga hyresförhandlingarna inte motsvarar kostnadsökningarna för att kunna äga och förvalta hyresrätter som uppfyller dagens krav på moderna boenden, säger VD Anette Frumerie

Rkshem ökade förvaltningsresultatet i Q3

Ekonomi

29 oktober 2021

Rikshem, med Fjärde AP-fonden och AMF som ägare, redovisar ett ökat förvaltningsresultat med drygt fyra procent i Q3, jämfört med samma period i fjol.

– Prisnivåerna på fastighetsmarknaden idag ger möjlighet till goda affärer för fastigheter som långsiktigt inte passar in i portföljen. För identiskt bestånd ökar intäkterna med 1,7 procent och driftnettot ökar med 1,9 procent. Hyresförhandlingarna för året har genererat låga höjningar vilket påverkar intäkterna. Långsiktigt är det ett problem att intäktsökningar från de årliga hyresförhandlingarna inte motsvarar kostnadsökningarna för att kunna äga och förvalta hyresrätter som uppfyller dagens krav på moderna boenden, kommenterar VD Anette Frumerie i delårsrapporten för januari till september.

Summring av Q3 2021 för Rikshem:

*Hyresintäkterna uppgick till 754 miljoner kronor (755), en minskning med 0,1 procent mot föregående år.

*Driftnettot uppgick till 492 miljoner kronor (485), en ökning med 1,4 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet steg till 374 miljoner kronor (359), en ökning med 4,2 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 525 miljoner kronor (493). Här ingår värdeförändringar på fastigheter, derivat, valutor och lån med totalt 151 miljoner kronor (134).

*Resultatet efter skatt blev 471 miljoner kronor (417), en ökning med 12,9 procent mot föregående år.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se