Previous Next

Räkna med AI – men räkna inte ut arkitekten

Krönika

17 oktober 2023

MER Arkitekter skriver i sin krönika om AI:s snabba frammarsch, förändring och varför man inte ska räkna bort arkitekten.

Frammarschen av AI är både stark och snabb och dessutom verkar den vara här för att stanna. En del tycker det är intressant, spännande och ser möjligheter växa fram. Andra tycker det är läskigt hur snabbt det går - att det är oroväckande hur tekniken kommer konkurrera med den mänskliga arbetskraften. Frågor som ställs är: Hur påverkar egentligen AI vår bransch? Kommer vi arkitekter ens behövas? Hur ska vi kunna fakturera för tjänster som likagärna kan utföras av ett chatprogram? Hur ska vi tjäna pengar? Vad ska göra med vår tid? Vart ska vi ta vägen?

Det är stora frågor och tankebanorna kan lätt bli långa. Men tänk istället om fördelarna kommer väga över. Kanske kommer AI kunna göra alla repetitiva, tidskrävande uppgifter som håller oss bundna till våra skärmar hela dagarna. Kanske kan AI frigöra både tid och kraft för oss människor att vara kreativa, innovativa och kunna mötas på helt nya villkor.

Vi på MER Arkitekter har absolut inte svaren. Och vi vet att förändring ÄR läskigt. Men förändring är också det som för oss framåt. Nya tekniker tvingar oss vara på tårna och bli mer innovativa. Vi behöver gnugga alla celler och komma fram till nya bättre sätt att jobba, vara och leva på. Det tycker vi är superspännande!

Var står vi idag?

Okej, det är kul att tänka framåt, men var står vi idag?

Inför en föreläsning vi skulle hålla om “Hållbara arbetsmiljöer” tyckte vi det vore spännande att se vad AI skulle säga. Vi bad ChatGPT skriva en föreläsning om ämnet som om det hade varit Niklas – VD och inredningsarkitekt på en av Sveriges ledande arkitektbyråer för arbetsplatser – och fick, såklart, en helt perfekt text om vår expertis. ChatGPT sammanfattade den föreslagna föreläsningen så här:

”Genom att fokusera på flexibilitet, teknik, hälsa och hållbarhet kan kontorsfastigheter hjälpa företag att attrahera och behålla talanger och förbättra produktiviteten och välbefinnandet hos sina anställda.”

AIs teoretiska kunskap är helt enkelt oroväckande bra – men hur ser det ut i praktiken? När vi istället bad en bildtjänst att visa exempel på hur vi bör utforma kontor, fick vi fram en bild som var minst lika oroväckande, men på ett helt annat sätt.

Bilden (se bild 1 ovan) var inte fullt så inspirerande som vi hade hoppats på. Vi tweakade våra frågeställningar men det blev tydligt för oss att AI helt enkelt inte har sett tillräckligt många exempel på det vi som arkitekter anser vara väl utformade kontorsmiljöer (se bild 2 och 3).

I andra branscher som i modevärlden finns tusen miljarder visuella exempel och AI kan därför enkelt skapa fiktiva bilder av kläder, människor och miljöer. Det kan vi se exempel på i det nya svenska magasinet copy magazine – helt skapat av AI.

Det är kittlande att se hur väl AI skapar nya bilder av den visuella data som finns inom mode. Nyckeln för AI att lyckas är dock att datan måste finnas. När vi ser de bilder AI skapade av materialet som finns publicerat från vår bransch blir det tydligt att än är vi arkitekter inte uträknade. Vi behövs för att kunna omvandla all den teori som finns om hur vi skapar attraktiva kontorsmiljöer där människor trivs till praktisk verklighet. Den framtiden vill vi vara med och skapa.

Faktaruta

Fakta MER Arkitekter:

MER Arkitekter är ett av Sveriges ledande arkitekt- och konsultföretag för inomhusmiljöer. MERs vision är att genom kreativitet och innovation skapa världens mest cirkulära och banbrytande inredningsarkitektur. Under 2023 kommer MER att bidra med krönikor som utmanar dagens normer och uppmuntrar till nya sätt att tänka och agera.

MER Arkitekter grundades 1982 och har idag 29 anställda. Med en spetskompetens inom arbetsplatsstrategi utformar de miljöer som leder till högre trivsel och bättre affärer. MER Arkitekter kommer löpande under 2023 skriva krönikor för World in Property.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se