Risk för utländskt ägande av säkerhetsklassade byggnader
Bild: Unsplash

Risk för utländskt ägande av säkerhetsklassade byggnader

Stadsutveckling

8 juni 2023

Den militära anläggningen kan nu hamna i utländska händer när krisande SBB försöker sälja av fastigheter.

Dalregementet är en av Sveriges mest historiska och äldsta landskapsregementen. Fastigheterna och lokalerna där regementet är verksamt ägs för närvarande av det ekonomiskt problemtyngda fastighetsbolaget SBB, som nu försöker avyttra sitt fastighetsbestånd.

För närvarande finns det få regler och begränsningar som styr ägandet av säkerhetsklassade byggnader i Sverige. Detta har väckt intresse från olika potentiella köpare, däribland en Hongkong-kinesisk miljardär som nämnts som en av de intresserade parterna.

– Utländska intressen ska inte ha den insynen i svenska säkerhetsfrågor, säger Cecilia Vestin, vd på den statliga pensionsjätten Kåpans fastighetsbolag, till SVT Nyheter.

Kåpans fastighetsbolag köpte nyligen en stor del av SBB:s statliga fastigheter och Cecilia Vestin har en bakgrund inom det statliga bolaget Specialfastigheter som äger och förvaltar känsliga byggnader som domstolar och fängelser.

Cecilia Vestin framhåller att det finns flera aspekter relaterade till säkerhetsklassade byggnader som gör att de inte bör ägas av vem som helst. Inom dessa byggnader finns dokumentation, ritningar, IT-upphandlingar, städpersonal och elförbrukning, vilka alla utgör känslig information. Denna information kan vara av stor betydelse för svensk säkerhet och bör därför hanteras på ett sätt som minimera risken för obehörig åtkomst eller missbruk. En hög elförbrukning kan fungera som ett indikativt tecken på verksamhet som är av strategisk betydelse för svensk säkerhet.

– Om man vill påverka Sverige och stänga ned en sådan verksamhet är det viktigt att sådan dokumentation inte kommer ut, säger Cecilia Vestin till SVT Nyheter.

Regeringen har just nu inga planer på att ingripa om känsliga byggnader riskerar att säljas till utländska köpare som anses olämpliga, men enligt Vestin bör regeringen agera. Annars finns risken att militära byggnader, som exempelvis Dalregementet, kan hamna i händerna på ryska eller kinesiska ägare.

– Vi välkomnar verkligen att man lyfter upp den här frågan och tar den där den behöver vara – på regeringsnivå. Det har varit och är fortfarande en oreglerad marknad. Det har varit väldigt enkelt att förvärva de här fastigheterna. Marknaden är inte riktigt kapabel att sköta det själv här, det behövs nog direktiv, säger Cecilia Vestin till SVT Nyheter.

Pernilla Gilbert

World in Property
pernilla.gilbert@worldinproperty.se