Previous Next

Rikshems starka kreditbetyg bekräftas på nytt av Moody’s

Ekonomi

14 juni 2022

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s bekräftar i sin kreditrapport Rikshems kreditbetyg A3 med stabila utsikter.

Moody’s Investors Service bekräftar Rikshems långfristiga kreditbetyg A3 med stabila utsikter i sin årliga kreditrating av företaget.

- Moody’s bekräftar åter Rikshems rating A3 med stabila utsikter. Ratingen baseras på vår stabila fastighetsportfölj med trygga kassaflöden från bostäder och en hög andel offentliga hyresgäster. Moody’s framhåller även bolagets goda likviditet och starka ägare som viktiga delar bakom betyget, säger Anette Frumerie, vd, Rikshem.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se