Rikshems kreditbetyg A3 bekräftas av Moody’s
– Moody’s framhåller Rikshems starka likviditet och starka ägare som betydelsefullt för ratingen, säger Anette Frumerie, VD på Rikshem.

Rikshems kreditbetyg A3 bekräftas av Moody’s

Ekonomi

15 juni 2021

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s bekräftar i en ny kreditrapport Rikshems kreditbetyg A3 med stabil outlook.

– Rikshem fick rating A3 från Moody’s 2020 och har sedan dess fortsatt att stärka den finansiella ställningen i enlighet med Moody’s förväntningar. Fastighetsinnehavet, som är fokuserat på större tillväxtorter inom segmenten bostäder och samhällsfastigheter, ger ett stabilt kassaflöde och låg risk. Moody’s framhåller även Rikshems starka likviditet och starka ägare som betydelsefullt för ratingen, säger Anette Frumerie, VD på Rikshem.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se