Rikshem tappar i delårsrapport
Sophia Matsson-Linnala, vd, Rikshem. Foto Rikshem.

Rikshem tappar i delårsrapport

Ekonomi

12 november 2018

Rikshem är fortfarande ett stabilt bolag med plussiffror, men i den senaste delårsrapporten tappar bolaget i stort sett över hela linjen.

 

Hyresintäkterna har ökat för landets största ägare av lägenheter. I den senaste repporten klev de upp till 2 071 miljoner, jämfört med förra årets resultat för samma period som var 1 996 miljoner.

I övrigt så visar rapporten inte på några direkt imponerande höjningar. Snarare är det så att både resultatet, driftsöverskottet samt förvaltningsresultatet sjunkit. Värdet på beståndet har dock ökat med fyra miljarder ungefär.

– Hyresintäkterna fortsätter att öka dels genom årliga hyreshöjningar men också genom investeringar i fastigheterna. Vår medvetna satsning på förvaltningen leder till att underhållskostnaderna ökar men även den snörika vintern och följdskador därav fortsätter påverka kostnaderna. Gällande värdeförändringen är den lägre än tidigare då avkastningskraven inte längre minskar i samma takt. Samtidigt ser vi en fortsatt god hyresmarknad vilket bland annat visar sig genom snabb uthyrning i nyproducerade bostadsfastigheter, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

Av Redaktionen

Faktaruta

Rikshems januari/september 2018:

  • Hyresintäkterna ökade till 2 071 mkr (1 996)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,8 procent (4,7)
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 183 mkr (1 210)
  • För jämförbara fastigheter minskade driftsöverskottet med 3,2 procent
  • Förvaltningsresultat om 787 mkr (981)
  • Periodens resultat uppgick till 1 650 mkr (2 244)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 44 282 mkr (40 340)
  • Värdeförändring fastigheter om 1 126 mkr (1 523)
  • Totalavkastningen, avseende rullande 12 månader, uppgick till 6,6 procent (9,9)

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se