Rikshem säljer LSS till Ledstången
Foto: Rikshem

Rikshem säljer LSS till Ledstången

Transaktion

2 februari 2018

LSS-fastigheterna består av mindre förvaltningsenheter om 200 till 500 kvadratmeter uthyrbar yta per fastighet.

 

Fastigheterna hyrs av kommuner i Stockholms län, eller privata vårdgivare.

2014 förvärvade Rikshem de fastigheter som nu säljs, som en del i en större portfölj med LSS-fastigheter. Portföljen innehöll dels projektfastigheter och dels rena förvaltningsobjekt. Det är 12 av mindre förvaltningsobjekt belägna i Stor-Stockholm som nu säljs.

Nordier Property Advisors har varit Rikshems rådgivare i affären.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se