Rikshem rekryterar digitaliseringschef från OBOS
– Det ska bli roligt att få bidra med den erfarenhet som jag har från olika branscher och omsätta den hos Rikshem med sin professionella organisation, ett tydligt utvecklingsfokus och sitt långsiktiga perspektiv, säger Alexandra Göransson.

Rikshem rekryterar digitaliseringschef från OBOS

Personnytt

10 februari 2022

Alexandra Göransson, med bakgrund från digital affärsutveckling hos OBOS, blir Digitaliseringschef hos Rikshem.

Alexandra Göransson har en gedigen erfarenhet från flera olika branscher. Hon kommer närmast från bostadsutvecklaren OBOS men har även erfarenhet från Bostadsförmedlingen i Stockholm, Liber, Huge Fastigheter och Jernhusen. Hon har under hela sin yrkeskarriär haft ledande roller inom IT-, affärs- och verksamhetsutveckling.

– Rikshem lägger nu in en högre växel när det gäller IT- och digitaliseringsarbetet. Vi ser en stor potential och möjligheter att utvecklas i en positiv riktning både för Rikshem och våra hyresgästers bästa. Branschen är idag ganska omogen på det här området samtidigt som vi ser ett allt ökande behov av nya smarta tjänster som förbättrar service och bidrar till klimatsmarta lösningar, säger Sandra Isberg, verksamhetsutvecklingschef på Rikshem.

– För mig är det viktigt att driva digital utveckling utifrån möjligheter i affären, verksamheten och kundens behov. Digitalisering ska förenkla, attrahera och effektivisera. Därför ska det bli roligt att få bidra med den erfarenhet som jag har från olika branscher och omsätta den hos Rikshem med sin professionella organisation, ett tydligt utvecklingsfokus och sitt långsiktiga perspektiv, säger Alexandra Göransson.

Hon tillträder sin nya tjänst hos Rikshem den 14 februari.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se