Rikshem plockar finanschef från Skanska
Foto: Wikipedia.

Rikshem plockar finanschef från Skanska

Personnytt

22 december 2017

Anders Lilja blir Rikshems nya cfo och medlem i ledningsgruppen. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2018.

 

Anders Lilja var tidigare cfo på Skanska Sverige. Han har dessförinnan innehaft ett flertal positioner i Skanska-koncernen, bland annat som direktör för Controlling och direktör för Investor Relations. Han är civilingenjör från KTH och har under de senaste 15 åren arbetat med ekonomi och finans. Han har även studerat vid Handelshögskolan i Stockholm samt på Harvard Business School.

Sedan oktober 2017 har Anders varit interim cfo på Rikshem . Som cfo får Anders Lilja ansvar för avdelningarna redovisning, controlling, finans och hyresadministration.

– Anders Lilja har trots sin korta tid som interim cfo på Rikshem redan gjort ett starkt avtryck genom sin stora kompetens kompletterat med en omfattande branschkunskap och god ledarskapsförmåga. Han kommer att vara en stor tillgång för företaget och det är med stort nöje jag välkomnar honom till Rikshem, säger Sophia Mattson-Linnala, vd på Rikshem.

– Jag tycker det är mycket positivt att Rikshem kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang i sin verksamhet, vilket stämmer väl överens med mina värderingar. Företaget har växt snabbt och jag ser fram emot att vara med och sätta plattformen för att ta nästa steg i Rikshems utveckling, säger Anders Lilja, interim cfo och tillträdande cfo på Rikshem.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se