Rikshem miljonförvärvar samhällsfastighet
Bild: Liljewall arkitekter

Rikshem miljonförvärvar samhällsfastighet

Transaktion

13 juni 2018

Rikshem utökar sitt bestånd i Ale kommun med en nyproducerad samhällsfastighet.

Ffastigheten förvärvas av Skanska till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 310 miljoner kronor.  Fastigheten innefattar totalt 7 300 kvm, fördelat på vårdboende och seniorbostäder.

Fastigheten består av två byggnader; ett vårdboende med 50 lägenheter samt 28 seniorbostäder för personer över 65 år. Ett 20-årigt avtal avseende vårdboendet respektive ett 10-årigt avtal för seniorbostäderna har tecknats med Ale kommun, som även hyr Rikshems övriga samhällsfastigheter i kommunen.

Vårdboendet är miljöcertifierat med LEED Guld och seniorbostäderna kommer också att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

- Förvärvet ligger helt i linje med vårt fokus på hållbarhet, med såväl omtanke om miljön som människorna som bor i våra områden. Seniorbostäder i anslutning till ett vårdboende ger människor möjlighet att bo nära sin partner även när det finns behov av vård. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Ale kommun, säger Christofer Bernebring, Regionchef Södra Sverige, Rikshem.

Rikshem tillträder fastigheten i månadsskiftet aug/sep.

- Vi är mycket glada över att just Rikshem går in som långsiktig förvaltare och ägare av dessa byggnader. Deras relation med hyresgästen är sedan länge etablerad och det känns extra roligt att lämna över ett för oss mycket fint projekt i deras händer, säger Karin Falck, Projektchef Byggherre, Skanska Sverige AB.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se