Rikshem köper bostäder av Peab
Foto: Peab

Rikshem köper bostäder av Peab

Transaktion

9 juli 2018

Bolaget förvärvar två nyproducerade bostadsfastigheter innehållandes 135 lägenheter och utökar därmed sitt nuvarande bestånd.

 

Fastigheterna som är belägna i Märsta Port respektive Steningehöjden i Märsta förvärvas från Peab.

Rikshem vill växa med både samhällsfastigheter och bostadsfastigheter i utvalda tillväxtorter. Förvärvet av två nyproducerade bostadsfastigheter uppförda 2015 och 2016 kompletterar Rikshems befintliga fastighetsbestånd i området väl.

Fastigheterna inrymmer totalt 135 lägenheter varav 82 lägenheter i Märsta Port och 53 lägenheter i Steningehöjden och har en total uthyrningsbar area om cirka 7 500 kvadratmeter. Rikshem är sedan tidigare en stor aktör i Sigtuna kommun med 28 fastigheter som inkluderar både bostads- och samhällsfastigheter.

– För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder olika typer av boende. Efterfrågan är stor och genom förvärvet kan vi erbjuda fler bostäder i Märsta. Vi vill växa ytterligare i den viktiga Mälardalsregionen och ett större fastighetsbestånd i området skapar också förutsättningar för en effektiv förvaltning och positiva synergieffekter, säger Fredrik Edlund, Regionchef för Mälardalen på Rikshem.

Tillträde av fastigheterna sker den 28 september.

– Vi är nöjda med hur affären har genomförts och med Rikshems långsiktiga ägarperspektiv, vilket är positivt för de boendes intressen, säger Peter Svensson, vd Peab Bostad.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se