Rikshem ökade under 2017
Sophia Mattsson-Linnala, vd, Rikshem. Foto: Rikshem

Rikshem ökade under 2017

Ekonomi

14 februari 2018

Siffrorna för föregående år har varit tillfredställande för Sophia Mattsson-Linnala och hennes Rikshem.

 

Idag presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2017. Hyresintäkterna har ökat till 2 665 mkr (2 484).

För jämförbara fastigheter steg hyresintäkterna med 4,3 (3,7) procent. Resultat efter skatt uppgick till 2 430 mkr (2 433).

– 2017 bjöd på en föränderlig fastighetsmarknad men med fortsatt stor efterfrågan på hyresrätter. Rikshem levererar en god totalavkastning och ett bra resultat som grundar sig i en gynnsam marknad, effektiv förvaltning, framgångsrik nyproduktion och engagerade medarbetare, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

Av Redaktionen

Faktaruta

Rikshems siffror 2017:

  • Hyresintäkterna ökade till 2 665 mkr (2 484)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,3 procent (3,7)
  • Driftsöverskottet ökade till 1 555 mkr (1 420)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 6,7 procent (3,4)
  • Förvaltningsresultat om 1 150 mkr (1 208)
  • Årets resultat uppgick till 2 430 mkr (2 433)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 41 039 mkr (37 878)
  • Värdeförändring fastigheter om 1 647 mkr (1 962)
  • Totalavkastningen för året uppgick till 8,1 procent (9,7)

Källa: Rikshem

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se