Rikshem gör nytt vårdförvärv
Foto: Pixabay

Rikshem gör nytt vårdförvärv

Transaktion

25 mars 2019

Rikshem har förvärvat en projektfastighet där ett vårdboende med 60 lägenheter ska uppföras till 2020.

Ett 15-årigt avtal är tecknat med Ambea och vårdboendet kommer att drivas av Vardaga. Fastigheten förvärvas från Peab och P&E Persson AB.

Vårdboendet som uppförs erbjuder 60 lägenheter och kommer att ha en uthyrningsbar area om 4 200 kvadratmeter. Ett 15-årigt avtal är tecknat med Ambea som genom Vardaga kommer att driva vårdboendet. Fastigheten är belägen i Linnéstaden i Kalmar och byggstart sker redan under våren.

Sedan Rikshem etablerade sig i Kalmar har företaget blivit en av stadens största fastighetsägare och har bland annat flera fastigheter med vård- och omsorgsboenden på orten. Bolaget har även växt med ytterligare bostäder genom nyproduktion på Bergagårdshöjden samt i Snurrom. Ett nytt ortskontor ökar också närheten till kunderna.

- Som långsiktig fastighetsägare vill vi utvecklas på de orter där vi verkar och bidra till samhällsutvecklingen. Behovet av moderna samhällsfastigheter är stort och vi är glada över att kunna tillhandahålla lokaler för ytterligare ett vårdboende i Kalmar. Under året har vi också etablerat vårt eget förvaltningskontor på orten för bättre service och ökad närhet till kunderna, säger Christofer Bernebring, Regionchef Södra Sverige, Rikshem.

Rikshem tillträder fastigheten när vårdboendet är färdigställt, vilket beräknas ske under tredje kvartalet 2020.

- Vi ser fram emot att kunna erbjuda seniora Kalmarbor, i behov av vård- och omsorg dygnet runt, en trygg och trivsam tillvaro i ett modernt och vackert boende. Boendet kommer att ha ett stort fokus på mat och måltider där maten kommer att tillagas på varje avdelning och tillsammans med de boende, säger Malin Appelgren, Tillväxtchef, Ambea.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se