Rikshem gör ny bostadssatsning
Foto: Rikshem

Rikshem gör ny bostadssatsning

Bostäder

12 augusti 2019

En ny detaljplan för Orrspelet på Mariehem har tagits fram och nu börjar planeringsarbetet för cirka 100 nya lägenheter.

Rikshem fortsätter att satsa på att bygga hyresrättslägenheter i Umeå. En ny detaljplan för Orrspelet på Mariehem har tagits fram och nu börjar planeringsarbetet för cirka 100 nya lägenheter.

Den 22 juli vann en ny detaljplan för Kvarteret Orrspelet laga kraft. Längs med Morkullevägen planerar Rikshem att bygga cirka 100 nya lägenheter om 1-4 rum och kök. Rikshem har idag 142 lägenheter i kvarteret Orrspelet och tittar på att uppföra två till tre nya hus om sex till åtta våningar. Nya utemiljöer och parkeringsplatser kommer också att skapas i området. Under hösten påbörjas en förstudie och projektering av nybyggnationen. Inflyttning beräknas kunna bli under 2021.

- Mariehem är ett populärt område med stor potential och vi vill kunna erbjuda lägenheter som passar många olika typer av hushåll. Vi har tidigare byggt nya lägenheter på Mariehemsvägen och nu är det dags att utveckla området vid Morkullavägen. De befintliga husen i området är från sextiotalet och nya lägenheter i varierande storlek med tillgång till hiss gör området tillgängligt för fler, säger Anna-Karin Eriksson, Regionchef för Norra Sverige, på Rikshem.

Rikshem har sedan etableringen i Umeå 2016 växt till att innefatta cirka 1 600 lägenheter. Just nu pågår även arbetet med att bygga 97 nya lägenheter, som ska stå klara på Sandbacka i slutet på 2020 respektive början på 2021.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se