Rikshem förvärvar i Södertälje

Rikshem förvärvar i Södertälje

Ekonomi

11 mars 2014

Rikshem förvärvar 10 bostadsfastigheter som omfattar 439 lägenheter i Södertälje. Säljare är Telge Företagsinvest AB.

De 10 förvärvade bostads-fastigheterna ligger i områdena Södertälje centrum, Södertälje hamn, Karlhov och Saltskog. Husens byggnadsår varierar från tidigt 40-tal till sent 60-tal.

"Det är glädjande att vi får fortsätta att växa och utveckla vårt bestånd i Södertälje. I och med det här förvärvet äger vi nästan 800 lägenheter och 5 äldreboende i Södertälje vilket gör att vi får tillräckligt stort bestånd för kunna öppna ett lokalkontor, säger Jan-Erik Höjvall, VD för Rikshem.
 
Tillträde och information till hyresgästerna skedde den 6 mars. 

För mer information om drift och hållbarhet av fastigheter, se World in Property konferens: Fastighetsförvaltning 2014-2018.

Rikshem äger sedan tidigare sex hyresfastigheter med 334 lägenheter i Västra Blombacka samt fem fastigheter där det bedrivs äldreboenden. Företagets totala uthyrbara arean efter dagens förvärv blir cirka 91 000 kvm, varav ca. 63 000 kvm lägenheter i Södertälje.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Rikshem, 

För övrig information, kontakta: 

Jan-Erik Höjvall, VD för Rikshem, Tel: 070-553 80 04, Email: jan-erik.hojvall@rikshem.se