Rikshem: Förvaltningsresultatet upp 73 procent
– Avkastningskraven har fortsatt sjunka med stark efterfrågan på våra segment, vi är bra positionerade och har en stark värdeförändring och en ökande totalavkastning, säger VD Anette Frumerie.

Rikshem: Förvaltningsresultatet upp 73 procent

Ekonomi

26 augusti 2021

Rikshem, som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF, redovisar en rejäl uppgpång i förvaltningsresultatet under Q2 jämfört med samma period i fjol.

Bolagets hyresintäkter ökade något och uppgick till 762 miljoner kronor (760).

Driftnettot blev 467 miljoner kronor (448), alltså en uppgång med 4,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade rejält mot i fjol - med 73,1 procent - och landade på 521 miljoner kronor (301).

Resultatet före skatt blev 2 514 miljoner kronor (1 091) och efter skatt 2 050 miljoner kronor (863), en ökning med 137,5 procent mot föregående år.

– Avkastningskraven har fortsatt sjunka med stark efterfrågan på våra segment, vi är bra positionerade och har en stark värdeförändring och en ökande totalavkastning. Våra pågående projekt löper på bra men vi har utmaningar att komma igång med nya projekt på grund av långa handläggningstider för viktiga myndighetsbeslut och utdragna förhandlingar med Hyresgästföreningen, säger VD Anette Frumerie.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se