Rikshem får ny fastighetsutvecklare
David Modén. Foto: Rikshem

Rikshem får ny fastighetsutvecklare

Personnytt

12 juni 2018

Rikshem rekryterar David Modén som fastighetsutvecklare med inriktning mot lantmäteri.

 

David kommer att arbeta med att utveckla Rikshems fastighetsbestånd med särskilt ansvar för komplexa fastighetsfrågor kopplade till lantmäteri och värdering. David kommer även att arbeta med implementering av digitala lösningar inom bolaget.

– Vi förstärker vårt fokus på fastighetsutveckling och utökar teamet med David Modén. Med sin bakgrund inom lantmäteri, värdering och GIS kommer David att bli en stor tillgång för gruppen och för företaget, säger Mats Söderberg Chef Fastighetsutveckling, Rikshem.

David kommer närmast från Sveaskog där han har arbetat som bolagslantmätare och expertresurs inom fastighetjuridik, fastighetsvärdering samt vid förvärv och överlåtelser av fastigheter.

Han har tidigare arbetat som fastighetskonsult hos Torkel Öste med bland annat fastighetsekonomiska analyser och exploateringskalkyler för kommuner, myndigheter och företag. David är Civilingenjör i samhällsbyggnad från KTH med inriktning mot mark- och fastighetsjuridik.

– Jag ser fram emot att få utveckla Rikshems bestånd ytterligare. Jag förväntar mig en givande och inspirerande roll som fastighetsutvecklare på Rikshem med tanke på alla de utvecklingsmöjligheter som finns i företagets fastighetsinnehav. Att få bidra till en långsiktigt hållbar och positiv samhällsutveckling ska bli spännande, säger David Modén.

David ansluter till Rikshem den 20 augusti.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se