Rikshem etablerar sig i Lund med miljardinvestering
Rikshem/Huseriets nyproduktion inleds med en första etapp om cirka 210 lägenheter och planeras starta under 2022. Resterande etapper kommer planläggas och uppföras i takt med att detaljplanerna blir klara.

Rikshem etablerar sig i Lund med miljardinvestering

Transaktion

3 februari 2022

Genom ett samarbete med Huseriet etablerar sig nu Rikshem i Lund. Etableringen innebär en bedömd investeringsvolym om cirka två miljarder kronor.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag och finns idag på tjugotvå orter runt om i landet.

Genom ett samarbete med Huseriet etablerar sig bolaget nu också i Lund.

Rikshem finns sedan tidigare i Öresundsregionen med ett stort bestånd i Malmö och Helsingborg.

Samarbetet med projektutvecklingsbolaget Huseriet syftar till att hitta och utveckla projekt som vid färdigställande i första hand ska förvärvas och förvaltas av Rikshem.

Rikshem har nu förvärvat det första projektet vilket utgör startskottet för samarbetet och ligger i stadsdelen Västerbro i Lund.

Området är ett av Lunds kommuns största utvecklingsområden där det planeras för totalt 3  900 bostäder.

Rikshem/Huseriets nyproduktion inleds med en första etapp om cirka 210 lägenheter och planeras starta under 2022. Resterande etapper kommer planläggas och uppföras i takt med att detaljplanerna blir klara.

– Rikshem verkar redan idag på tillväxtorter och etableringen i expansiva Lund blir därmed ett naturligt sätt att fortsätta växa fastighetsportföljen. Att samarbetet sker med lokalt etablerade Huseriet är en styrka då projektet tillförs spets- och utvecklingskompetens. Rikshem har långsiktiga ambitioner om att i likhet med övriga orter vara en drivande, närvarande och ansvarstagande aktör i Lund och jag ser fram emot utvecklingsresan vi nu kommer att påbörja i Lund, säger Rikshems VD Anette Frumerie.

Rikshems etablering innebär en bedömd investeringsvolym om cirka två miljarder kronor när projektet är färdigställt med bostäder och verksamheter.

Rikshem avser att finansiera projektet inom ramverket för gröna obligationer, vilket bland annat syftar till finansiering av gröna bostäder med höga miljö och klimatkrav. Samtliga byggnader ska uppföras med miljöklassning enligt Miljöbyggnad Silver. 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se