Rikshem avyttrar HK-fastighet i Stockholm

Rikshem avyttrar HK-fastighet i Stockholm

Transaktion

14 juni 2022

Rikshem avyttrar fastigheten Stockholm Lagern 6 till Probitas AB. Fastigheten har fram tills idag bland annat inrymt Rikshems huvudkontor. Fastigheten omfattar cirka 2 900 kvm uthyrningsbar yta.

Stockholm Lagern 6 är en kommersiell fastighet som idag inrymmer kontor till cirka tre fjärdedelar av ytan. Fastigheten har utöver kontorsytor tillhörande butiks-/service-/restaurangytor på gatuplanet. Fastigheten har varit i Rikshems ägo sedan 2010.

– Det finns en stark efterfrågan på kommersiella cityfastigheter och Stockholm Lagern 6 ligger i ett mycket attraktivt läge. Avyttringen är en naturlig konsekvens av Rikshems investeringsstrategi där vi renodlar fastighetsbeståndet till att innefatta bostäder och samhällsfastigheter. Vi fortsätter nu vår utvecklingsresa där vi stärker befintligt bestånd och investerar i nyproduktion, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.  

Den nya ägaren Probitas AB äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. Namnet Probitas betyder hederlighet, vilket är ett av företagets ledord. Probitas AB ägs av Immanuelskyrkans församling. Syftet är att skapa en stabil delfinansiering av Immanuelskyrkans verksamhet och långsiktigt trygga dess uppdrag att bedriva arbete i Stockholm, i Sverige och runtom i Världen. Fastighetsinnehaven uppgår till en yta av ca 90 000 kvm

– Vi gläds åt ytterligare en kommersiell kontorsfastighet i ljust och centralt parkläge, säger Samuel Borg, vd och koncernchef på Probitas AB

Rikshem flyttar under sensommaren sitt huvudkontor till fastigheten Duvan 6, Copper Building, på Klara södra kyrkogata i centrala Stockholm.

Enligt plan frånträder Rikshem Lagern 6 under senare del av hösten 2022.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se