Riksdagen stärker skyddet i bostadsrättsföreningar

Riksdagen stärker skyddet i bostadsrättsföreningar

Analys

15 juni 2022

De lagändringar för bostadsrättsföreningar som riksdagen idag beslutat om kommer ge större trygghet för bostadsrättsköpare och stärker samtidigt medlemsinflytandet i föreningen.

 För att ytterligare stärka skyddet i bostadsrättsföreningar borde nya redovisningsregler anpassade särskilt för bostadsrättsföreningar införas anser Fastighetsägarna.

Riksdagen har idag röstat igenom flera lagändringar i syfte att stärka skyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter och att öka transparensen i bostadsrättsföreningens ekonomi samt stärka skyddet för medlemmarna. 

– Det är bra att medlemsinflytandet i bostadsrättsföreningar stärks genom att man inte kan frångå principen om lika rösträtt för medlemmar. Denna princip gäller redan i nästan alla bostadsrättsföreningar i landet men skrivs nu in i lag och ger därmed stärkt inflytande för medlemmarna i föreningen, säger Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna.

– Vi har tidigare även lyft problematiken kring ombyggnationer av lägenheter och den otillfredsställande ordning som gäller idag. Vi är därför glada att våra förslag genomförs säger Johan Kleveland.

De nya reglerna innebär att det ska finnas en underhållsplan för nybyggda bostadsrättsföreningar, för att ge köpare en bättre bild av föreningens framtida kostnader. Dessutom införs nya regler om förhandsavtal som bland annat ställer höga krav på vilken information en förhandstecknare ska få. Det införs också krav på nyckeltal i årsredovisningen för att underlätta bedömningen av föreningens framtida ekonomin. Om föreningen har ett negativt resultat ska det också framgå hur det påverkar möjligheten att finansiera framtida kostnader.

– Det är bra att det införs nyckeltal och krav på kassaflödesanalys men vi saknar ett större omtag kring bostadsrättsföreningars ekonomiska redovisning. Ett särskilt redovisningsregelverk för bostadsrättsföreningar skulle ge en bättre möjlighet att bedöma föreningens ekonomi vilket skulle innebära ett skydd såväl för boende i en förening som andra intressenter, säger Johan Kleveland.

– Vi välkomnar också att skyddet för köpare av en nybyggd bostadsrätt stärks, bland annat genom att information alltid ska ges om vad det innebär att köpa en bostadsrätt genom förhandsavtal. Det ger ett bättre skydd för konsumenterna, säger Johan Kleveland.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se