Riksbyggens nya Gbg-bostäder

Riksbyggens nya Gbg-bostäder

Bostäder

16 oktober 2019

Riksbyggen inleder nu markarbetena för 180 nya lägenheter i det västra kvarteret i Mölndal innerstad.

Den första etappen i det nya kvarteret blir Brf Lobelia som kommer att innehålla 60 bostadsrätter med en beräknad försäljningsstart i slutet av 2019. Tidigare har Riksbyggen byggt tre bostadsrättsföreningar i Mölndal innerstad med sammanlagt 145 bostäder.

– Riksbyggen fortsätter nu sitt långsiktiga arbete med att utveckla Mölndal innerstad genom att bidra med fler attraktiva och hållbara bostäder. Hela det västra kvarteret får ett mycket bra läge precis intill Mölndal Galleria och vi ser fram emot att snart kunna starta försäljningen i Brf Lobelia, säger Bodil Jönsson Ganesh, sälj-och marknadsansvarig Riksbyggen Storgöteborg.

Under vecka 43 kommer pålningsarbetet att inledas. Totalt skall 332 pålar slås eller borras ner i leran och snittlängden på varje påle är 22 meter. Den totala längden på pålarna är 7 304 meter.

– De nya bostäderna kommer att stå på en stadig grund men det kommer att låta en del under arbetets gång och vi hoppas på överseende med det. Det kommer att bli ett fantastiskt fint bostadskvarter där vi kommer att använda Riksbyggens stora kunskaper om ett mer hållbart bostadsbyggande, berättar Fredrik Ståhlberg, projektledare på Riksbyggen.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se