Riksbyggens nya bostadsbygge
Foto: Riksbyggen

Riksbyggens nya bostadsbygge

Bostäder

20 december 2018

Fastigheterna är vackert belägna vid naturmark och omgivna av Västerviks golfbana.

På kajen i centrala Västervik bygger Riksbyggen just nu 34 bostadsrätter i Brf Skeppsbrokajen. Men fler nya bostäder är på gång. Genom att förvärva mark på Ekhagen planerar Riksbyggen för en första etapp, Brf Ekhagen, som kommer att bestå av 20 lägenheter och 17 radhus. Säljstarten är planerad till maj 2019.

– Västervik växer och Riksbyggen vill vara med och bidra till kommunens tillväxt. De nya bostäderna på Ekhagen får ett mycket attraktivt läge och som i all Riksbyggens nyproduktion kommer hållbarhetsfrågorna att vara centrala i genomförandet av projektet, säger Magnus Laneborg, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydost.

Brf Ekhagens lägenheter är baserade på en beprövad och uppskattad hustyp inom Riksbyggen och liknande lägenheter uppförs i dagsläget i Riksbyggens projekt Brf Korseberg Strand, Vänersborg. Samtliga lägenheter kommer ha balkong eller uteplats mot väst.

Radhusen är i två plan, yteffektiva och med god förvaring. Samtliga radhus har två uteplatser för att ta vara på dagens alla soltimmar. Radhusen kommer även upplåtas med en gräsyta i söderläge som knyter an mot den intilliggande naturmarken.

Projektet kommer att värmas upp av bergvärme och solceller planeras på taken för att producera förnybar elektricitet.

– Den sociala hållbarheten är en viktig del av varje projekt, det ska vara lätt att umgås med sina grannar och vänner. I Brf Ekhagen kommer det att finnas en gemensamhetslokal med övernattningsmöjlighet samt förvaring för föreningen, berättar Magnus Laneborg.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se