Riksbyggens hyrköp lockar
Foto: Riksbyggen

Riksbyggens hyrköp lockar

Bostäder

23 juli 2018

Bolagets nya bostadslösning har fått stort gensvar. Nu erbjuds möjligheten att hyra en bostadsrätt innan köpet.

 

Intresset för att hyrköpa en bostadsrätt i Riksbyggens Brf Brandstationen har varit stort. Över 200 personer anmälde intresse och nu är kontrakt för hyrköp skrivna för elva bostadsrätter i Brf Brandstationen, Riksbyggens pilotprojekt för hyrköp.

– Mottagandet av hyrköp har blivit en succé. Det är mycket glädjande att intresset varit så stort och att vi nu med en första omgång kan testa hyrköp i praktiken, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för Affärsområde Bostad.

I Sverige är, enligt Hyresgästföreningen, 213 000 unga vuxna ofrivilligt hemmaboende. Många unga vuxna vill bo i bostadsrätt och har ekonomi för att klara av de löpande utgifterna men uppfyller inte kraven för att få banklån.

Riksbyggens hyrköp av bostadsrätt innebär att den boende hyr en bostadsrätt som denne sedan har förtur att köpa. Erbjudandet riktar sig till unga vuxna upp till 35 år och som vill bo i bostadsrätt. I slutet av 2017 tog Riksbyggen beslutet att för första gången prova modellen och att det första testet skulle ske i Brf Brandstationen i Järfälla. Elva av föreningens sammanlagt 111 bostadsrätter kommer att erbjudas som hyrköp.

– Alla behöver en bostad men trösklarna är höga för många unga vuxna när de ska in på bostadsmarknaden. För ett kooperativt företag som Riksbyggen är det naturligt att bidra till en långsiktig och mer hållbar samhällsutveckling genom att ta fram nya lösningar för att minska problematiken på bostadsmarknaden, säger Mårten Lilja.

Av Redaktionen

Faktaruta

Hyrköps-modellen i korthet:

  • Den boende får hyra lägenheten med option att köpa den som bostadsrätt inom fem år.
  • Vänder sig till unga vuxna upp till 35 år.
  • Hyran ska motsvara nyproduktionshyra på aktuell ort.
  • Överlåtelsepriset från Riksbyggen till den boende motsvarar ursprunglig insats, med en årlig uppräkning motsvarande konsumentprisindex.
  • Hyrköp kommer i första hand att erbjudas medlemmar i Riksbyggen förtur, därefter andra intressenter.
  • Max tio procent av lägenheterna i en bostadsrättsförening kommer att erbjudas med Hyrköp.

Källa: Riksbyggen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se