Riksbyggens får slottsuppdrag
Foto: Riksbyggen

Riksbyggens får slottsuppdrag

Stadsutveckling

27 februari 2018

Bolagets fastighetsförvaltning i Nyköping har uppdraget att vårda stadens stolthet – Nyköpingshus.

 

Fastigheten har anor som går tillbaka till 1100-talet och fastighetsteknikerna Carl Segelborg och Teddy Blomgren arbetar bland annat med att förebygga skador och med energieffektivisering.

Riksbyggen har ett så kallat funktionsavtal med Statens Fastighetsverk för Nyköpingshus, ett slott där de ursprungliga delarna härrör från en medeltida försvarsborg men som efter många förvandlingar genom århundradena idag bland annat rymmer Sörmlands Museum.

– Vårt uppdrag är bland annat att att förebygga skador. Därför gör vi regelbundet ronderingar på slottet där vi dokumenterar byggnadens status och ger förslag på åtgärder. Det förebyggande arbetet är viktigt och sparar mycket kostnader. Vi ser tydligt att antalet larm om fel i fastigheten minskat tack vare det förebyggande arbetet, säger Carl Segelborg, fastighetstekniker på Riksbyggen.

Själva slottet är bara en del av uppdraget, hela Nyköpingshusområdet omfattar ett tiotal byggnader. Att arbeta med energibesparande åtgärder är en del av vardagen för Carl och Teddy.

– Det är väldigt speciellt med den här typen av byggnad som är kulturmärkt och vid vissa åtgärder måste vi kontakta slottsarkitekten som då är med och godkänner vad vi får göra och inte. Det går ju inte att föreslå en tilläggsisolering eller byte av fönster, säger Carl med ett leende.

De energibesparande åtgärderna handlar till stor del om att justera och förbättra ventilationen och uppvärmningsanläggningen.

– De tjocka stenväggarna håller värmen bra men tar lång tid att värma upp. Efter sommaren är slottet varmt långt in i september och det motsatta förhållandet gäller efter vintern, att trimma inställningarna och hålla koll på energianvändningen är viktigt.

Avtalet med Statens Fastighetsverk omfattar även Landshövdingens residens i Nyköping och en forskningsstation en bit utanför staden.

– Det här är ett väldigt roligt och omväxlande jobb och Riksbyggens kompetens kring hållbarhetsfrågorna kommer väl till användning i den här typen speciella byggnader. Det är också en extra bonus att få befinna sig i dessa historiska miljöer.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se