Riksbyggens boplaner gick i graven
Foto: Pixabay

Riksbyggens boplaner gick i graven

Bostäder

2 maj 2019

Kammarrätten har nu slagit fast att Riksbyggen inte får ta bort gravar vid gamla fängelset för att bygga bostäder på platsen.

Det är sedan tidigare känt att Riksbyggen har velat bygga lägenheter på området där det gamla fängelset i Norrköping ligger och även Norrköpings kommun har varit med på planerna. 

Problemet är en gammal kyrkogård på området. Riksbyggen har tidigare ansökt om att ta bort gravarna, men då fått avslag från Förvalningsrätten. Ärendet överklagades då till kammarrätten som tidigare i veckan kom fram till att intresset för att bevara gravarna väger tyngre än intresset att bygga bostäder. 

– Begravningsplatsen tillsammans med Kronospinnhuset bildar en kulturhistorisk miljö som visar hur utsatta kvinnor och barn tidigare behandlades. Den kulturhistoriska miljön som gravarna återfinns i är helt unik i Sverige och har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Att ta bort gravarna skulle medföra oåterkalleliga skador på kulturmiljön, säger kammarrättsrådet Anders Poulsen i ett pressmeddelande.

Riksbyggen kan överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen. 

– Vi ska analysera domen och bestämma oss för om vi ska försöka få frågan prövad igen, det gör vi nog inom någon vecka eller två, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen, till SVT.

Av Pernilla Gilbert

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se