Riksbyggen: Nya klimatmål och uppåt på hållbarhetslista
Karolina Brick, hållbarhetschef och Lina Öien, chef Enheten för Hållbar Utveckling på Riksbyggen.

Riksbyggen: Nya klimatmål och uppåt på hållbarhetslista

sustainability

25 mars 2022

Med ett jättekliv på 64 placeringar hamnar Riksbyggen på pallplats inom fastighetsbranschen när Sveriges mest hållbara varumärke rankas i Sustainable Brand Index. Och nu är det full fat mot nya klimatmål.

Sustainable Brand Index Sustainable Brand Index är Europas största varumärkesstudie om hållbarhet och har genomförts varje år sedan 2011.

Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen om det. Målgruppen för studien är allmänheten 16–75 år i respektive land.

Av alla företag i Sverige kom Riksbyggen på plats 79 i årets undersökning, jämfört med plats 143 förra året. Därmed är Riksbyggen bland de tre i topp inom fastighetsbrasnchen.

– Det är bråttom och alla måste hjälpa till om det ska finnas en chans klara Parisavtalet med målet om max 1,5 graders uppvärmning. För Riksbyggen ska öka takten i hållbarhetsarbetet genom att bland annat ansluta oss till Science Based Target initiative (SBTi) med beslut om tre övergripande klimatmål, säger Lina Öien, chef Enheten för Hållbar Utveckling på Riksbyggen.

Nyligen kom FN:s klimatpanel IPCC med ännu en rapport som visar att effekterna från klimatförändringarna är allvarligare och kommer snabbare än väntat.

– Klimatneutralitet är ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål. Ska vi nå dit måste vi våga sätta mål som vi vet är en stor utmaning att nå, som att minska utsläppen av växthusgaser från nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvadratmeter/BTA senast 2030, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggens nya klimatmål:

*Egna fordon och energianvändning på kontoren: Riksbyggen ska minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1 och 2 med 50 procent till år 2030 (basår 2020).

*Nyproduktion av bostäder: Riksbyggen ska minska utsläppen av växthusgaser i scope 3 från nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvm BTA till år 2030 (basår 2020).

*Riksbyggens kunders energianvändning: Riksbyggen ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i scope 3 med 50 procent per kvadratmeter från kunders energianvändning i byggnader där vi tillhandahåller energitjänster till år 2030 (basår 2020).

Scopen står för följande:

Scope 1: Direkta utsläpp från Riksbyggens fordonsflotta och egna bilar som används i tjänsten.

Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt el och värme till Riksbyggens kontor och egna fastigheter.

Scope 3: Indirekta utsläpp utöver inköpt energi, som sker utanför Riksbyggens gränser, exempelvis nyproduktion av flerbostadshus och kunders energianvändning.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se