Riksbyggen får slotts-kontrakt
Foto: Gävle slott

Riksbyggen får slotts-kontrakt

Stadsutveckling

4 oktober 2018

Bolaget har fått ett nytt avtal gällande yttre skötsel av ett av landets stora slott.

 

Avtal med Statens Fastighetsverk om yttre skötsel gäller för Gävle Slott samt det gamla Länsfängelset. Slottet och det före detta fängelset är två av Gävles kulturhistoriskt mest viktiga byggnader.

Gävlebocken, som byggs till jul varje år, må vara den mest kända symbolen för Gävle. Men strax intill där Gävlebocken byggs ligger två andra välkända Gävlesymboler, slottet och det före detta länsfängelset.

– Vi är mycket glada och stolta över att få ansvara för den yttre skötseln av både Gävle Slott och Länsfängelset. De båda byggnaderna är symboler för Gävle och det är otroligt viktigt att det ser snyggt och fint ut runt dessa med tanke på det stora antalet besökare som kommer till byggnaderna varje år, säger Joakim Eriksson, leveranschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning i Gävleborg.

Avtalet ett markskötseluppdrag där det åligger Riksbyggen att sköta den yttre miljön. Det får inte finnas skräp eller klotter och miljön skall bevaras och skötas på ett sätt som det historiskt sett har gjorts.

De första delarna till Gävle slott började byggas redan 1583 och slottet fungerar idag som residens till Landshövdingen. Slottet är omgivet av en fin park som Riksbyggen nu kommer att sköta om. Bredvid slottet finns också det gamla Länsfängelset, invigt 1847, som idag fungerar både som ett museum och kulturhus.

Avtalet med Statens Fastighetsverk trädde i kraft den 1 oktober 2018 med en avtalslängd på 1+2+3 år. Inom marknadsområdet förvaltar Riksbyggen cirka 90 bostadsrättsföreningar med sammanlagt 5 000 lägenheter. Riksbyggen har även ett antal uppdrag åt kommersiella fastighetsägare.

– Vi har en bred kompetens bland våra medarbetare och goda referenser från andra objekt som vi förvaltar vilket är bidragande delar till att vi vunnit upphandlingen, säger Joakim Eriksson.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se