Riksbyggen bygger om för 260 miljoner
Foto: Riksbyggen

Riksbyggen bygger om för 260 miljoner

Bostäder

1 oktober 2018

Sammanlagt handlar det om 506 lägenheter och totalt 750 badrum som ska renoveras och detta är hittills det största projekt som hittills omfattas av Riksbyggens Ombyggnadsavtal.

Brf Sagogången i Göteborg ska genomföra stambyte och våtrumsrenovering av föreningens samtliga lägenheter och uppdraget har gått till Riksbyggen. Sammanlagt handlar det om 506 lägenheter och totalt 750 badrum som ska renoveras och detta är hittills det största projekt som hittills omfattas av Riksbyggens Ombyggnadsavtal.

Riksbyggens Ombyggnadsavtal kommer att användas för genomförandet av hela projektet. Det innebär att föreningen på förhand vet exakt vad ombyggnationen kommer att kosta.

– Vi är mycket glada och stolta över att vi får förtroendet att genomföra ombyggnadsprojektet i Brf Sagogången. Genom Riksbyggens Ombyggnadsavtal kan vi skapa trygghet för bostadsrättsföreningen vilket är viktigt vid alla ombyggnader och renoveringar och inte minst när det handlar om ett projekt av den här storleken, säger Dan Idehed, marknadsområdeschef för ombyggnad på Riksbyggen.

Beslutet har föregåtts av informationsmöten, en extra föreningsstämma och hyresnämndsförhandling. På stämman deltog representanter för 330 lägenheter och 94 procent röstade ja till styrelsens förslag.

– Det är första gången vi gör en renovering av den här omfattningen och det har varit en lång väg för styrelsen att fatta beslutet. Bara en sådan sak som att hålla en extra stämma i en förening med över 500 lägenheter är ett projekt i sig. Vi fick hyra biograf Draken vid Järntorget och hyra in bussar för att transportera boende till stämman. Det känns bra med en så överväldigande majoritet bland medlemmarna för beslutet, säger Yvonne Johansson, ordförande Brf Sagogången.

År 2015 startades i föreningen en utredning av vatten, avlopp och el-system för att titta på statusen och kommande renoveringsbehov. Utredning visade det sig att även våtrummen behövde åtgärdas och år 2017 tog styrelsen beslut om at påbörja projektering av ett traditionellt stambyte och våtrumsrenovering.

Projektet kommer genomföras med att de boende kommer bo kvar i sina lägenheter under ombyggnaden. Evakueringsmöjlighet kommer erbjudas boende med särskilda behov. Planlösningen inom våtrummen ändras också för att öka tillgängligheten. Samtliga våtrum får helkaklade väggar och klinker på golv. Projektet beräknas ta cirka två år att genomföra.

Riksbyggen har haft en kraftig tillväxt i sin ombyggnadsaffär, som har ökat från en nivå på cirka en halv miljard för några år sedan till 1 062 miljoner under 2017. Efter en omorganisation under 2018 är ombyggnadsaffären flyttad till affärsområde fastighetsförvaltning med målsättningen att fortsatt öka volymerna.

– Ett viktigt uppdrag för Riksbyggen är att hjälpa bostadsrättsföreningarna att underhålla och utveckla sina fastigheter. Det är också en viktig fråga ur ett hållbarhetsperspektiv, till exempel är husen Brf Sagogången 50 år gamla och nu renoveras fastigheterna med material som har högt satta hållbarhetskrav för att bostäderna ska fungera i ytterligare 50 år, säger Eric Stuart, affärsområdeschef Fastighetsförvaltning, Riksbyggen.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se