Revelop investerar i snabbväxande proptech bolag

Revelop investerar i snabbväxande proptech bolag

Ekonomi

5 maj 2022

Det svenska proptechbolaget Myrspoven får en ny delägare när samarbetspartnern Revelop går in som delägare efter goda resultat med stora energibesparingar.

 

Dessutom har Revelop sett betydande minskning av klimatpåverkan från deras fastigheter.

- Att Revelop gått in som ny delägare är något vi är mycket glada över och ser som något extremt positivt. Att omvandla ett gott samarbete till en investering visar bara att de menar allvar och är minst lika engagerade i vår vision att globalt reducera fastighetsbranschens klimatavtryck med 1% säger Anders Kallebo, CEO och grundare av Myrspoven.

Revelop har köpt in sig och äger numera en minoritetspost i Myrspoven AB. Detta efter lyckat samarbete i processen att signifikant reducerat koldioxidutsläppen, ökat komforten och minskat kostnaderna i Revelops fastighetsportfölj. När två mindre poster från ett tidigt stadium av “friends and family”-investering sålt sina secondaries tog Revelop tillfället i akt att förvärva aktieposterna.

- Vi går in som delägare i Myrspoven för att vi tillsammans ska kunna trappa upp utvecklingen av smarta automationslösningar och arbetet med minskade koldioxidutsläpp från vår bransch. Myrspoven har kommit långt på den här resan och vi vill både stötta dem i utvecklingsarbetet framåt och samtidigt dra nytta av det i våra fastigheter, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

Revelop och Myrspovens gemensamma historia sträcker sig tillbaka långt innan ett delägarskap kom på tal. Revelop visade på en tydlig ambition när det kom till att optimera energianvändning. De har en utpräglad hållbarhetsstrategi som genomsyrar deras arbete med samtliga fastigheter i deras portfölj. Redan från start har Revelop varit nyfikna och öppna för ny teknik i syfte att successivt ta sina fastigheter från bruna till gröna med stora energibesparingar som bonus.

- Revelop investerar i platser som utvecklar vårt utpräglade hållbarhetsfokus. Myrspoven ligger i framkant när det kommer till autonom energibesparing vilket går i god linje med våra ambitioner. Därför ser vi delägarskapet som en investering i vårt fortsatta samarbete och ett viktigt redskap för Revelops framtida ESG-strategi. På lång sikt innebär Revelops utpräglade hållbarhetsfokus att vi tillsammans med Myrspoven, successivt, kommer att tillämpa tekniken i flera fastigheter då samarbetet kommer fortgå och utvecklas, säger Thomas Sipos koncernchef på Revelop.

 

Om Myrspoven

Myrspoven har utvecklat en unik och banbrytande mjukvara för att optimera byggnaders befintliga tekniska styrsystem. Genom artificiell intelligens, maskininlärning och djupinlärning kan mjukvaran autonomt hantera byggnader i realtid baserat på energianvändning och kostnadseffektivitet.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se