Reslutattapp för Fabege
Christian Hermelin, avgående vd för Fabege. Foto: Fabege

Reslutattapp för Fabege

Ekonomi

12 april 2019

I rapporten för det första kvartalet visar Fabege på ett vikande resultat. Samtidigt ökar förvaltningssiffrorna och Christian Hermelin tror på fortsatt framgång.

Det blev ett tapp på resultatet för Fabege för det första kvartalet 2019. Föregående år låg det på 2 538 miljoner och denna gång mer än halverades halverades det och landade 1 148 miljoner kronor.

Dock ökade förvaltningsresultatet med 33 procent och landade på 366 miljoner. Även driftsöverskottet klev upp något till 509 miljoner

– Året inleddes med stigande hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt värdetillväxt främst genom projekt och ökade hyresnivåer. Jag ser i dagsläget inga tecken på någon avmattning. Hyresmarknaden i Stockholm präglas fortsatt av låga vakanser och stigande hyror. Den negativa nettouthyrningen under kvartalet var ett resultat av Skatteverkets beslut att flytta till nya lokaler, kommenterar Christian Hermelin, vd, Fabege.

Hermelin kommer snart att kliva av sin vd-post som övertas av Stefan Dahlbo. Han är dock övertygad om att skutan kommer att flyta på för den nye vd:n och menar att marknadsutsikterna för Fabege är mycket goda.

– Fabege har alla möjligheter att fortsätta sin värdeskapande framgångsrika utveckling. Stockholm står starkt och växer, vilket ger goda förutsättningar för Fabeges fortsatta tillväxt. Fabege är rätt positionerat och kan erbjuda kontorslokaler i attraktiva, moderna och hållbara stadsdelar i Storstockholm. Både på norra och på södra sidan. Våra värdeskapande projekt fortsätter att bidra till Fabeges totala resultat. Vi arbetar intensivt med att få klart fler planlagda byggrätter att erbjuda Stockholmsmarknadens kontorskunder, menar Hermelin.

Av Redaktionen

Faktaruta

Fabeges januari/mars 2019:

  • Hyresintäkterna ökade till 718 Mkr (614). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 19 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 509 Mkr (439). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 19 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 71 procent (72).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 33 procent till 366 Mkr (274).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 324 Mkr (2 783).
  • Nettouthyrning uppgick till -107 Mkr (9) efter att Skatteverket sagt upp sitt avtal i Nöten 4 för avflytt.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 148 Mkr (2 539), motsvarande 3:47 kr per aktie (7:86).

Källa: Fabege

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se